در قارچ قهوه ای سه کیلو تریاک کشف شد

این سیتوکین های موجود در قارچ قهوه ای می توانند پاسخ ایمنی تطبیقی را در نتیجه تحریک تولید آنتی بادی از سلول های B و تحریک تمایز سلول های T به سلول های T helper (Th) 1 و Th2 که واسطه های کلیدی پاسخ هومورال هستند، فعال کنند.

ترکیبات زیست فعال همچنین می توانند اثرات خود را از طریق سلول های ارائه دهنده آنتی ژن مانند سلول های دندریتیک ایجاد کنند که نشان داده شده است که اثر تحریکی بر روی سلول های T ایجاد می کنند.

با توجه به خواص ضد توموری، قارچ حاوی پلی ساکارید به نام لنتینان است. لنتینان از سال 1986 برای درمان سرطان معده و اسکیزوفیلان برای سرطان سر و گردن، جداسازی و مجوز استفاده در ژاپن را دریافت کرده است. همچنین در ترکیب با شیمی درمانی استفاده می شود.

ترکیبات اضافی که خواص تعدیل کننده ایمنی را نشان می دهند عبارتند از: 1) پلی ساکاروپپتید کرستین (پلی ساکارید-K، PSK) و 2) پلی ساکاروپپتید PSP.

مطالعات متعددی با PSK انجام شده است که نتایج آنها توانایی آن را در مهار توسعه متاستاز سرطان با جلوگیری از چسبندگی، تهاجم، تحرک و رشد متاستاتیک سلول های تومور نشان داده است.

همچنین نشان داده شده است که PSK باعث القای آپوپتوز و سلول های لنفوم، پانکراس و لوسمی می شود.

همچنین نشان داده شده است که بیان ژن چندین سیتوکین پیش التهابی را بهبود می بخشد که با تحریک سلول های T سیتوتوکسیک علیه تومورها و افزایش تولید آنتی بادی توسط لنفوسیت های B، اثرات متعددی را ایجاد می کند.

قارچ

PSP همچنین از قارچ جدا شده است و از سال 1987 به صورت تجاری در دسترس بوده است، به عنوان یک نتیجه از خواص تسکین درد و توانایی آن در تقویت سیستم ایمنی در بیماران مبتلا به انواع مختلف سرطان (معده) برای بهبود کیفیت زندگی در بیماران سرطانی مستند شده است. مری، ریه، تخمدان و دهانه رحم).

زیست فعالی ترکیبات موجود در قارچ به طور گسترده ثابت شده است و بیشتر به شکل طبیعی مصرف می شود. قارچ ها به صورت مکمل های غذایی نیز مصرف می شوند.

در مجموع، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد قارچ‌ها در ارتقای سلامت انسان، کاهش خطر عفونت، و همانطور که برخی مطالعات نشان داده‌اند، خطر ابتلا به سرطان نقش دارند.

قارچ ها بی چون و چرا ضد باکتری و تقویت کننده سیستم ایمنی هستند، گنجاندن آن در رژیم غذایی برای افزایش سلامت انسان مهم است.