سندرمی با ولع غیرمعمول برای خوردن دستمال

در بررسی سیستماتیک دیگری در مورد علائم گوارشی COVID-19 که نشان دهنده تداوم طولانی مدت COVID-19 در دستگاه گوارش پس از درمان اولیه است.

نویسندگان پیشنهاد کردند که این یافته ها در مورد دستمال کاغذی 200 برگ و کرونا می تواند خرید هراس مرتبط با ویروس کرونا را توضیح دهد.

در نهایت، مطالعه دیگری بازتاب شخصی در مورد خرید وحشتناک و احتکار دستمال توالت در طول همه گیری COVID-19 از دیدگاه روان پویشی بود.

پیامد ثانویه دستمال توالت و دستمال کاغذی جیبی طرح دار استفاده پاتولوژیک یا احتکار و پیامدهای سلامت روان بود.

شش گزارش مورد استفاده پاتولوژیک از احتکار دستمال کاغذی جیبی و دستمال توالت شناسایی شد.

یک مطالعه موردی از یک بیمار مبتلا به OCD مقاوم به درمان را گزارش کرد که ساعت ها در توالت با پاک کردن بیش از حد مقعد، با استفاده از حداقل 10 رول دستمال توالت در روز سپری می کرد.

جالب اینجاست که تنها با دو کاربرد تحریک جریان متناوب ترانس کرانیال (tACS)، بیمار بهبودی فوری استفاده از کمتر از یک رول توالت در روز را نشان داد.

دو گزارش موردی حاکی از خودکشی با خفگی مکانیکی با استفاده از دستمال مرطوب کودک و دستمال توالت بود: یک بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی و بیمار دیگری با اختلال شخصیت مرزی.

تشخیص خودکشی از قتل همیشه آسان نیست، و مطالعه دیگری مورد قتل با خفه شدن دستمال توالت در بیمار مبتلا به آلزایمر را گزارش کرد.

دو گزارش مورد دیگر، بیماران مبتلا به پیکا را توصیف کردند، سندرمی که با ولع غیرمعمول برای خوردن مواد خوراکی یا غیرخوراکی مشخص می‌شود و دستمال توالت خوردند.