سنگ ساختمانی که نور تولید می کند

امروز می خواهیم از قابلت هایی ک سنگ ها می توانند داشته باشید و در زیبایی خانه و محل کار ما تاثیر بگذارند صحبت کنیم. با آراد برندینگ همراه باشید.

بعضی از انواع سنگ ها قابلیت جذب نور و در تاریکی پخش کردن آن را دارند. می توان سنگ مرمریت پرطاووسی را یک از انواع این سنگ نامید.

سنگ مرمریت یه نوع سنگ آهکی می باشد که با فشار و گرمای شدیدی که روی آن بوده به وجود امده است. سنگ مرمریت رنگی یکی از زیبا ترین و محبوب ترین این مدل سنگ است.