عظیم ترین اسباب بازی ست آشپزخانه در پارک های لندن موجود است

بازی کودکان با اسباب بازی ها ارزش های تعیین شده توسط بزرگسالان جامعه خاص خود را تجسم می بخشد، اما از دریچه چشم انداز کودکدر جوامع فرهنگی، اسباب بازی ها ابزاری برای تقویت یادگیری شناختی، اجتماعی و زبانی کودک هستند.

در برخی فرهنگ‌ها، جامعه از اسباب بازی ست آشپزخانه به عنوان راهی برای تقویت مهارت‌های کودک در محدوده سنتی نقش‌های آینده‌شان در جامعه استفاده می‌کند.

در فرهنگ‌های صحرا و شمال آفریقا، بازی توسط کودکان از طریق استفاده از اسباب‌بازی‌ها برای نمایش صحنه‌های قابل تشخیص در جامعه خود، مانند شکار و گله‌داری، تسهیل می‌شود.

برای آماده کردن کودک برای آینده ای که احتمالاً در آن رشد خواهد کرد، یک نسخه واقعی از رشد ارزشی دارد. این به کودک این امکان را می دهد که تصور کند و یک تفسیر شخصی از نحوه دیدن دنیای بزرگسالان ایجاد کند.

اسباب بازی

با این حال، در فرهنگ های دیگر، از اسباب بازی ها برای گسترش رشد شناخت کودک به شیوه ای هنجاری استفاده می شود.

در این جوامع، بزرگسالان ارزش بازی با اسباب‌بازی‌ها را برای آرزوهایی که برای فرزندشان در نظر می‌گیرند قائل هستند.

در فرهنگ غربی، باربی و مرد اکشن چهره‌های واقعی را نشان می‌دهند، اما در حالتی تخیلی فراتر از دسترس این جوامع کودکان و بزرگسالان.

این اسباب‌بازی‌ها جای خود را به دنیای منحصربه‌فردی می‌دهند که در آن بازی کودکان منزوی و مستقل از محدودیت‌های اجتماعی تحمیل‌شده بر جامعه است و کودکان را آزاد می‌گذارد تا زندگی را در نسخه‌ای خیالی و ایده‌آل از رشد خود طی کنند.

علاوه بر این، کودکان از جوامع مختلف ممکن است بسته به شیوه های فرهنگی خود با اسباب بازی های خود رفتار متفاوتی داشته باشند.

کودکان از جوامع مرفه تر ممکن است اسباب بازی های خود را داشته باشند، در حالی که کودکان از جوامع فقیرتر ممکن است تمایل بیشتری برای به اشتراک گذاشتن و تعامل با کودکان دیگر داشته باشند.

اهمیت مشغول نگه داشتن کودک توسط ارزش های درون جامعه مشخص می شود که کودک به طور روزانه در معرض آنها قرار می گیرد.

اسباب‌بازی‌ها، مانند خود بازی، هم در انسان و هم در حیوانات به اهداف زیادی عمل می‌کنند. آنها ضمن ایفای نقش آموزشی، سرگرمی را نیز فراهم می کنند.

اسباب بازی ها رفتار شناختی را تقویت می کنند و خلاقیت را تحریک می کنند. آنها به رشد مهارت های جسمی و ذهنی کمک می کنند که در زندگی بعدی ضروری است.