کود درخت گردو در بازار تهران موجب ریزش ارز شد

کودها و کودها برای تقویت رشد گیاهان با تأمین مواد مغذی مورد نیاز آنها برای رشد و سالم ماندن در نظر گرفته شده اند.

آنها به ویژه در باغ سبزیجات، برای گیاهان گلدار و چمن ها مفید هستند. کود درخت گردو معدنی یا مصنوعی به سرعت نتیجه می دهند و برای موثر بودن فقط به مقدار کمی نیاز دارند.

کودهای BOTANIX ترکیبی از مزایای کودهای مصنوعی، با غلظت بالا در عناصر معدنی و بسیار محلول و مواد آلی هستند.

آنها با یک کد سه رقمی نشان دهنده درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N، P، K) شناسایی می شوند. BOTANIX کودهای دانه ای یا محلول در آب را ارائه می دهد.

استفاده از کودهای گرانول آسان است. هنگام کاشت، آنها در زیر ریشه محکم می مانند. در طول نگهداری فصلی، مدت زمان بیشتری طول می کشد تا در خاک حل شوند و هنگام آبیاری پخش شوند.

کود

به خوبی متعادل، کود یک ساله، چند ساله و گل رز باعث گلدهی فراوان با رنگ های درخشان می شود.

عناصر ضروری برای رشد و گلدهی را فراهم می کند و در عین حال مقاومت در برابر آفات و بیماری ها را افزایش می دهد. این کود بر اساس مواد آلی باعث محافظت و بهبود ساختار خاک می شود.

گل رز: کود را با استفاده از بیل زدن به خاک اضافه کنید. آب پس از استفاده برای به حداکثر رساندن نتیجه، هر 4 هفته یکبار استفاده را تکرار کنید.

کود برای چوب های سخت، همیشه سبز و پرچین رشد سالانه را افزایش می دهد و در عین حال قدرت و مقاومت در برابر بیماری را تقویت می کند.

گلدهی درختان و بوته های گلدار را افزایش می دهد و باعث رشد جوانه ها می شود. بیشتر نیتروژن موجود در این کود آهسته رها می شود و کود دهی مداوم را در مدت زمان طولانی فراهم می کند.

در خاک بسیار رسی که کلوخه های بزرگ را تشکیل می دهد، بهتر است در پاییز به صورت درشت “گرلین” بزنید، به این امید که یخبندان بزرگترین کلوخ ها را از بین ببرد. در بهار یک نیش و چنگک و سپس یک محصول کود سبز کار را کامل می کند.